Vertalen 

Vertalen is net als puzzelen. Veel puzzelstukjes lijken op elkaar en lijken bij elkaar te horen, maar uiteindelijk passen er maar twee echt. Zo is het ook met vertalen: van sommige teksten zijn vele vertalingen mogelijk, maar uiteindelijk is er maar een echt de goede. Voor die ene goede vertaling zorg ik, Ingrid Scholte-Eijkemans van Franse Taalpraktijk Scholte.

Ik verzorg niet alleen (Frans-Nederlandse en Nederlands-Franse) vertalingen voor commerciële organisaties, maar ook voor organisaties met een maatschappelijke doelstelling en voor particulieren. Voor sommige instanties is het nodig om een beëdigde vertaling te overleggen (bijvoorbeeld geboorteaktes, trouwaktes, hypotheekovereenkomsten, notariële aktes, etc.). Ook hiervoor kan ik zorg dragen.

Als u voor Franse Taalpraktijk Scholte kiest, kiest u voor ...
... hoogwaardige kwaliteit
... rechtstreeks contact met de vertaler
... betrouwbare levering
... snelheid en flexibiliteit

Op alle vertalingen zijn de algemene voorwaarden van de beroepsvereniging NGTV van toepassing.

revisie

Ziet u ook zo vaak teksten die taalkundig niet kloppen of die nét de boodschap niet overbrengen? Vaak staan er fouten in correspondentie, in teksten of op websites. Dit zijn soms typefouten, maar vaak ook spel-, taal- en stijlfouten. Dit schaadt het imago van een bedrijf, is vervelend voor de lezer en kan zelfs verstorend werken voor de boodschap. Ik kan u hierin uitstekend ondersteuning bieden door al uw teksten te controleren voordat deze gepubliceerd of verstuurd worden. Uiteraard kunnen we ook afspraken maken over het onderhouden van de teksten op uw website.

Tarief

Op aanvraag: vul het contactformulier in, geef aan hoeveel woorden het betreft, wat de aard van de tekst is en wanneer u het gereed wenst te hebben. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.


Ik VERTAaL VERSCHILLENDE TEKSTSOORTEN:
 • Artikelen
 • Boeken
 • Commerciële teksten
 • Correspondentie
 • Folders en brochures
 • Informatieve teksten
 • Jaarverslagen
 • Officiële aktes
 • Websites
Ik HEB ERVARING MET DE VOLGENDE ONDERWERPEN:
 • Juridische onderwerpen
 • (Psycho-)medische onderwerpen
 • Human Resource management
 • Gastronomie
 • Cultuur
 • Financiën
 • Literatuur
 • Levensbeschouwing
 • Toerisme
 • Geschiedenis
 • Automotive

© Copyright Franse Taalpraktijk Scholte